Torsdage

Mødetid senest kl. 19.00

Opgaver:

  • Stille stole, dirrigent-podie og dirrigent-nodestativ op
  • Hente "rullemarie" og opslagstavle
  • Hente en kasse øl og en kasse blandet vand til baren (fra kælderen)
  • Hjælpe slagtøj (pauker er i kælderen)
  • Hjælpe med oprydning efter øveaften
  • Vaske gulv, hvor det er nødvendigt

Nøgleholdere er Kirsten (saxofon) og Karen (slagtøj)

Ansvarlig for prøveaftener fra bestyrelsen er Kamilla (slagtøj) - spørg, hvis du er i tvivl.

Mødetid på Elværket efter aftale med Kamilla (slagtøj)

Arrangementer

Overordnet er det hjælpegruppens opgave at sikre, at de ting, der skal bruges, bringes frem og tilbage.

Transportmetode og tidspunkter aftales indbyrdes i hjælpegruppen. Giver dette problemer, rettes henvendelse til Kamilla.

Hjælpegruppen hjælper også med læsning/aflæsning af instrumenter.

Ét medlem fra slagtøjsgruppen møder altid på Elværket. Vedkommende er ansvarlig for, at alt nødvendigt slagtøj kommer med.

Husk dirigent-podie, dirigent-nodestativ, fane, 1 kasse øl/vand og i visse tilfælde stole.

Hjælpegruppen er også med til at aflæsse på Elværket efter koncerten.